Samenwerken

Synergie

Effect van samenwerking dat groter is dan wat de afzonderlijke partijen in totaal bereikt zouden hebben

Verrijken

Verrijken

Verrijken door te verbinden en de juiste connecties te maken

Verbinden

Verbinden

Verbinden van Zorg met mogelijkheden Ehealth

Synergie & complementair versterken.

 

In een sterk veranderend zorglandschap liggen er mogelijkheden voor Zorginstellingen, Gemeenten en leveranciers die buiten de bestaande kaders durven te kijken.
Spelers die ‘klant centraal’ en pragmatische innovaties willen verbinden aan de klanten van vandaag en morgen.
Die termen als social care en ‘samenredzaam’ mede invulling willen geven met praktische en ondersteunende ict.

Synergie Connect overbrugt de ambities van Zorginstellingen en Gemeenten met de wensen van zorgconsumenten.

Zorginstellingen transformeren naar zorgondernemers. Gemeenten transformeren naar pro aktieve facilitators. 
Naast advies en projectmanagement hebben we ook aandacht voor zaken als een businesscase en cultuur verandering.
Het zijn immers uw eigen ambassadeurs die een verandering cq innovatie maken of breken!

Delta is een constante. Dit geldt ook voor de reguliere bekostiging. Wij merken dat er meer focus op ‘core-activiteiten’ komt.
De vraag ‘uitbesteden, zelf doen of co-creatie’? komt dan regelmatig voorbij. Hiervoor hebben wij een aantal interessante proposities ontwikkeld.

Bijvoorbeeld een a la carte model waarbij keuzevrijheid voor zorgconsument gekoppeld wordt aan verdienmodel voor zorgverlener.
Klik hier voor een voorbeeld van mobiele persoonsalarmering en slimme electronische sloten vs ‘ususal suspects’.

Synergie Connect helpt u kritisch naar bestaande processen te kijken, efficiënte oplossingen vorm te geven en partijen aan elkaar te verbinden.
Dit zorgt voor meer kwaliteit, minder ‘zorg om de zorg’ en een concrete bijdrage aan aansprekende kostenbesparingen.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden om uw ambities te verbinden met de kansen en mogelijkheden die wij u bieden.