Samenwerken

Synergie

Effect van samenwerking dat groter is dan wat de afzonderlijke partijen in totaal bereikt zouden hebben

Verrijken

Verrijken

Verrijken door te verbinden en de juiste connecties te maken

Verbinden

Verbinden

Verbinden van Zorg met mogelijkheden Ehealth

Synergie & complementair versterken.

Synergie Connect: onafhankelijke expert Zorgtechnologie & Zorginnovatie voor Leveranciers, Zorginstellingen en Gemeenten.

Wij helpen opdrachtgevers die termen als ‘langer zelfstandig thuis, ‘samenredzaam’ en ‘eigen regie’ concreet en pragmatisch invulling willen geven.
Die ‘klant centraal’ denken en handelen. En liever niet zelf het wiel opnieuw uitvinden. Wij helpen ze door de bomen het bos te zien.

Het begint immers met Awareness; weet wat is en kan. Er is al heel veel mogelijk. Maar onbekend maakt onbemind.
Wij informeren en adviseren over de mogelijkheden, best practices en lessons learned. Daar ligt een deel van onze kracht.

Zorginstellingen en Gemeenten doen een beroep op onze expertise om zicht te krijgen hoe ambities met mogelijkheden te verbinden zijn.
Leveranciers van zorgtechnologie en domotica helpen we met de introductie e/o opschaling van zorginnovaties.
Beide partijen ondersteunen wij samen met onze partners met raad en daad; in co-creatie creëren we synergie én integrale oplossingen.

Een concreet voorbeeld hiervan is de uitwerking van de vraag: ‘Gaan we zorgtechnologie zelf doen of uitbesteden?
Hiervoor hebben wij in co-creatie stakeholders een interessante propositie ontwikkeld.
Hierbij wordt keuzevrijheid voor de zorgconsument gekoppeld aan een ontzorgmodel voor zorginstelling e/o gemeente.

Synergie Connect kan u ondersteunen bij een pragmatische inzet van Zorgtechnologie. Van Awareness tot strategische sessies.
En van consultancy en coaching naar het leggen van verbindingen.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden om uw ambities te verbinden met de kansen en mogelijkheden die wij u bieden.