De contouren van de 3D kanteling zijn inmiddels bekend. De samenleving gaat veranderen van een verzorgingsstaat naar een participatie maatschappij. Vanaf 2015 dienen burgers meer zelfredzaam te zijn en meer ‘zelfregie’ te voeren. Daarnaast zullen Zorginstellingen en Gemeenten meer moeten samenwerken. En dan dient er ook nog sprake te zijn van ‘meer met minder’ gezien […]