Zelfredzaamheid en eigen regie faciliteren?

De impact van de transformatie binnen het sociale domein is groot en zorgt voor enorme uitdagingen.
Mensen in hun kracht zetten, hen zelf- en samenredzaamheid vergroten én langer zelfstandig laten wonen. Dat vraagt om zorgtechnologische tools die dit mogelijk maken. Daar kunnen Gemeenten als regiehouders hét verschil maken en een voortrekkersrol nemen.

Met Ehealth en Zorgdomotica?

Veel van de huidige uitdagingen kunnen ondersteund worden door inzet Zorgtechnologie zoasl Ehealth en Domotica. Daar heeft Synergie Connect de afgelopen 10 jaar haar expertise in opgedaan. Deze kennis laten we ook graag voor u en uw ketenpartners renderen.
Wij hebben mooie projecten gedraaid waar ICT is omarmd als een warme deken, niet als koud of moeilijk.
Maar ook hier geldt; onbekend maakt onbemind.

De praktijk vs vooroordelen

Duizenden mensen met een beperking, vermeende digibeten en ook mensen met dementie zijn prima in staat gebleken om te genieten van de meerwaarde van Ehealth. Zolang het maar aansluit bij hun ‘mens zijn’, beleving, mogelijkheden en vitaliteit.

Twinkelende ogen door letterlijk met 1 druk op de foto van dochterlief te drukken om contact te hebben via beeldbellen.
Het gemak van slimme sloten als alternatief voor het inbraakgevoelige en stigmatiserende sleutelkluisje naast de deur.
De ‘one size fits all’ persoonsalarmering met een rode knop aan een koord die alleen binnen werkt is achterhaald. Er zijn voldoende alternatieven beter die aansluiten bij vitaliteitsfase drager. De voorbeelden zijn legio. Vaak is het wiel al uitgevonden.

Er is al heel veel te koop dat zelfstandig wonen en leven Leuker | Slimmer | Makkelijker maakt.

Een overzicht aan mogelijkheden van zorgtechnologie die samenredzaamheid faciliteert is lastig te vinden.
Daar wil Zoweco verandering in brengen.
Zij verbinden keuzevrijheid met ontzorging en bieden hiertoe een gericht en modulair aanbod van zorgtechnologische producten en diensten aan bij de thema’s samenredzaamheid, dementie en eenzaamheid.

Invulling geven?

Bent u op zoek naar synergie tussen gemeenten, haar inwoners, lokale ondernemers en (zorg-) instellingen? Of hoe sociale wijkteams, mantelzorgers en overige betrokkenen elkaar kunnen versterken met ‘de klant centraal’? Misschien wilt u doorontwikkelen tot een social care community waarbij eigen regie een tweede natuur is. En wilt u uw inwoners faciliteren met praktische tools waarmee zelf- en samenredzaamheid hand in hand gaan met significante kostenbesparingen?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Wij zetten graag onze expertise in om uw ambities en uitdagingen met mogelijkheden te verbinden!