Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Voor de 3D transitie geldt hetzelfde. Maar door processen klein en dichtbij de mens/cliënt/patiënt én integraal te organiseren zijn nu al enorme winsten te realiseren. Zowel in kwaliteit van Zorg als in Euro’s. Toekomst vast!

Vanuit technisch perspectief zijn er bijna geen beperkingen meer om het (zorg) proces meer integraal centraal te kunnen stellen. Toch is de perceptie in de markt vaak anders; ‘oud denken’ en oneigenlijke ‘beren op de weg zien’ komt nog regelmatig voor.

Met sociale cohesie en zelfredzaamheid als doel, zijn er praktische ict tools om dit te faciliteren. In die volgorde. Ook hier geldt; overzicht leidt tot inzicht. Juist hier ligt de kracht van Synergie Connect.

Zo kan bijvoorbeeld de impact van de 3D kanteling prima gefaciliteerd worden door één centraal open platform voor communicatie en integratie. Dus niet langer ‘eilandjes’ maar een eenvoudig en logisch samenhangend geheel dat de ‘eilandjes’ complementair verbindt. Dus mens/cliënt/patiënt met Gemeente & (Zorg-)instelling verbinden. Zelfregie en zelfredzaamheid ligt dichter binnen handbereik dan veelal wordt gedacht!

Een dergelijk open platform is bij voorkeur merk-, device- (apparaat) en besturingssysteem onafhankelijk. En, last but not least, vooral eenvoudig te bedienen voor mensen die als ‘digibeet’ worden aangemerkt.

Wilt u weten wat de ‘best practices’ zijn en de do’s en don’ts? Neem dan contact met ons op.